Skip to content

5 y dydd

 

5 y dydd

Mae bwyta mwy o ffrwythau a llysiau yn bwysig i ni i gyd, ond faint ohonon ni sy'n llwyddo i fwyta 5 y dydd?

Mae ffrwythau a llysiau yn llawn o bethau hanfodol fel fitaminau, mineralau a ffibr. Mae’r rhain yn gallu lleihau’r risg o gael clefydau annymunol fel canser a chlefyd y galon.

Felly, mae’n bwysig i deuluoedd fwyta amrywiaeth o ffrwythau a llysiau –  o leiaf 5 dogn bob bydd.

Dolenni perthnasol

Rhai ffyrdd hawdd a blasus o ychwanegu dogn arall o ffrwythau neu lysiau at dy brydau drwy’r dydd.