Skip to content

Cerdded am Oes

 

Cerdded am Oes

pawb

Mae cerdded yn ffordd wych o gadw’n heini

Pam cerdded?

Mae cerdded yn un o’r newidiadau bach y gallwn eu gwneud i wella ein hiechyd yn y tymor byr a’r tymor hir.

Mae cerdded yn hawdd. Does dim angen offer arbennig, a gall pawb o bob oed ei fwynhau. Mae cerdded yn ffordd dda i deuluoedd gael hwyl gyda’i gilydd a darganfod mwy am eu hardal. A dweud y gwir, dyna’r ffordd hawsaf o gadw’n heini yn yr awyr agored!

Dyw cerdded ddim yn achosi tagfeydd na llygredd. Felly, wrth ddewis mynd ar droed yn lle mewn car, rwyt ti’n gwneud lles i’r amgylchedd ac i dy iechyd. 

Cofia ddarllen ein cynghorion ar ble i fynd a sut i fod yn ddiogel – byddant yn dy helpu i wneud y gorau o dy deithiau cerdded.

I ffwrdd â ni!

Ymunwch fel oedolyn

Eisiau gwneud rhai newidiadau?

Ymunwch â Newid am Oes Cymru am awgrymiadau a chyngor – am ddim!

Teuluoedd

Ymunwch fel teulu

A yw eich teulu’n symud o gwmpas ddigon ac yn bwyta’r pethau iawn?

Ymunwch â Newid am Oes Cymru am awgrymiadau a chyngor – am ddim!

Oedolion