Skip to content

Cefnogwyr

 

Cefnogwyr

Mae cael teuluoedd i newid eu ffordd o fyw yn her. Ond maen nhw’n fwy tebygol o wneud hyn gyda dy help di.

Wyt ti’n gweithio ym maes gofal iechyd neu ofal plant? Neu i awdurdod lleol neu elusen? Wyt ti’n rhedeg busnes – yn lleol neu’n genedlaethol? Neu a hoffet ti helpu pobl dy ardal i fod yn fwy iach?

Mae ein rhwydwaith o fwy na 700 o gefnogwyr lleol ledled Cymru yn defnyddio Newid am Oes i ledaenu’r neges am fyw’n fwy iach yn eu cymunedau lleol.

Cofestru

Mae gennym lwyth o adnoddau rhad ac am ddim – gan gynnwys taflenni, posteri a ffurflenni noddi. Bydd y rhain i gyd yn helpu’r gwaith o gyflwyno syniadau am ddeiet iach a gweithgareddau.

Bydd pawb sy’n cofrestru fel cefnogwr lleol yn cael y newyddion diweddaraf am yr ymgyrch. Byddant hefyd yn gallu cael copïau o’n logos a’n delweddau er mwyn creu eu hadnoddau Newid am Oes eu hunain. 

Beth arall hoffech chi ei weld?

Mae croeso bob amser i’ch ymateb a’ch syniadau ar sut i wella Newid am Oes. Anfonwch eich sylwadau i’n blwch post change4life@wales.gsi.gov.uk gan ddefnyddio’r teitl ADBORTH.  

Dolenni perthnasol

Dewis opsiwn iachus ar gyfer amser bwyd!