Skip to content

Pam?

 

Pam?

Mae ffyrdd o fyw modern yn golygu nad ydym yn symud o gwmpas gymaint ag yr oeddem ers talwm, nac yn bwyta mor dda.

Y dyddiau hyn mae cymaint o gyfle i wylio’r teledu neu i chwarae ar y cyfrifiadur, a chymaint o fwydydd parod ar gael, fel nad ydyn ni’n symud cymaint nac yn bwyta cystal ag yr oedden ni’n arfer ei wneud.

Mae hynny’n golygu y gallai llawer ohonom, gan gynnwys ein plant, gael lefelau peryglus o fraster yn ein cyrff.

Mae hyn yn gallu achosi clefydau peryglus fel:

  • canser 
  • diabetes math 2 
  • clefyd y galon

Felly mae’n wirioneddol bwysig ein bod yn gwneud rhywbeth yn ei gylch.

Ymuno heddiw

Hoffet ti neu dy deulu fod yn fwy iach a hapus? A chael llwyth o syniadau, ryseitiau a gemau i dy helpu?

Ymuna â’r miloedd o bobl eraill yng Nghymru a chofrestra heddiw.

Ymunwch fel oedolyn

Eisiau gwneud rhai newidiadau?

Ymunwch â Newid am Oes Cymru am awgrymiadau a chyngor – am ddim!

Teuluoedd

Ymunwch fel teulu

A yw eich teulu’n symud o gwmpas ddigon ac yn bwyta’r pethau iawn?

Ymunwch â Newid am Oes Cymru am awgrymiadau a chyngor – am ddim!

Oedolion